Sentencje

(tłumaczenie - Jarosław Sierawski)

1. Czas nie jest przedmiotem wspólnym. Każdy ma swój.

   Time is not a common thing. Everyone has their own.

 

2. Nadzieja jest tym co zostaje, kiedy cała reszta zwodzi.

   Hope is what remains when all else fails.

 

3. Nie trać czasu na szukanie czegoś co samo Ciebie znajdzie.

   Don't waste your time looking for what is going to find you.

 

4. Racja nie zawsze jest prawdą.

   Rightness is not always tantamount to the truth.

 

5. Nie zawracajmy Bogu głowy modlitwą zanim nie wykorzystamy wszystkich innych możliwości.

     Don't bother God with your prayer until you have no options left.

 

6. Czy to co nieludzkie jest boskie?

   Is that whieh is inhumane, divine?

 

7. W okularach widzi się lepiej, ale nie więcej.

     Glasses let you see better, but, sadly, not more!

 

8. Towarzyska śmietanka lubi się zważyć.

     The creme de la creme tends to go sour.

 

9. To pragnienie nieśmiertelności czyni człowieka śmiertelnym.

     It is the desire for immortality that makes man mortal.

 

10. Wszystko da się zaplanować, ale niczego nie można przewidzieć.

     Everytjing can be planned, but nothing can be predicted.

 

11. Opór przed zmianą to uległość przed strachem.

       Resistance to change is submission to fear.

 

12. Ostrożne życie matkuje depresji.

       A carefull life mothers depression.

 

13. Nie myl stabilizacji ze stabilnością.

       Don't confuse stabilization whit stability.

 

14. Nie zatrzymasz biegu zdarzeń, to bieg zdarzeń zatrzyma Ciebie.

       You will not stop the course of events, it's the course of event's that will stop you.

 

15. Opór ma sens tylko wtedy kiedy nie jest daremny.

       Resistance makes sense as long as it's not in vain.

 

16. Wygodnictwo upośledza rozwój.

       Love of comfort impedes development.

 

17. Proste prawdy są tak oczywiste, że aż skomplikowane.

       Simple truths are so obvious that they seem to be complicated.

 

18. Ludzie wmawiają sobie, że nie ma tego co widzą i widzą to czego nie ma.

     People tend to make themselves believe that what they can see doesn't exist, and, as result, they see what doesn't exist.

 

19. Zimenność jest jedynie niezmienna i stała.

     Changeability is merley immutably constant.

 

20. To co w życiu najcenniejsze nic nie kosztuje, ale nie można dostać tego za darmo.

   that which is most precious in life costs nothing, but you can't get it for free.

 

21. Gdzie kończy się wiara, zaczyna się pewność.

     Where belief ends, certainty begins.

 

22. Czy można być milo rozczarowanym?

       Can one be pleasantly disappointed?

 

23. Można ślepca wprowadzić na wzgórze, lecz krajobrazu i tak nie zobaczy.

       You can get a blind man up to the hill, but it will be impossible for him to see the landscape.

 

24. Ludzie zazwyczaj nie wiedzią czego chcą, ale czego nie chcą.

     People generally don't know what they want, but know what they don't want.

 

25. Nie musisz uczyć się tego co wystarczy sobie przypomnieć.

     You don't need too study that which can be recalled.

 

26. Życie to nie to co dostałeś ale to co wziąłeś.

     Life is not what you have been given, but what you have taken.

 

27. Aby dojść tam gdzie chcesz musisz się jeszcze wiele nauczyć, ale znacznie więcej oduczyć.

       To get where you want, you must still learn a great deal, but more importantly- to unlearn.

 

28. Jedni mają klucz do bram szczęscia , ale nie znają adresu, inni zaś znają adres, ale nie mają klucza.

       Some people possess the key to the gate of happiness, but don't know the address; others know the     address but don't possess the key.

 

29. Jak pożyczasz - pomyśl, że dałeś. Jak Ci odda - przyjmij jak prezent.

       If you lend, mean it as if you gave. If you are given back - take it as gift.

 

30. Życie to droga, a nie miejsce.

       Life is a way, not a place.

 

31. Kiedy brakuje siły, moc pozostaje nienaruszona. Bo siła pochodzi z ciała, a moc z ducha.

     When you lack strength, power is what remains; for strenght comes from the body, and power from the spirit.

 

32. Wciąż chcę widzieć ludzi lepszymi niż są.

       I still want to perceive people better than they apper to be.

 

33. Najmądrzej jest żyć z tego czym się żyje.

     It is wiser to live on what you have to live on.

 

34. Tajemnica- im bardziej ją zgłębiam, tym bardziej ją spłycam.

     Mystery- the more I penetrate it, the more I trivialize it.

 

35. Ciężko jest lekko żyć.

     It is hard to live easily.

 

36. Bycie sobą nie zostawia miejsca na bycie kimś innym.

     Being your self dosen't allow you to be somebody else.

 

37. Bycie kimś przez własne dzieje, to mieć świadomość kim się nie jest.

      Being somebody through your own history is being conscious of who you are not.

 

38. I żebrać trzeba umieć godnie.

     To beg with dignity is a skill.

 

39. Nie wystarczy nauczać, ale trzeba nauczyć.

It's not enough to instruct, you need to teach.

 

40. Nie wystarczy wiedzieć trzeba zrozumieć.

     It's not enough to know, you need to understand.

 

41. Człowiek osiąga pełnię człowieczeństwa przez stawianie sobie celów, dopóki nie są to cele żywe.

     man reaches the height of perfection through hitting targets - provided they are not live ones!

 

42. Nie zmienisz charakteru pisma przez zmianę długopisu.

       You will not change your handwriting by changing to pen.

 

43. Nawet Bóg dał się wplątać w religię.

       Even God got involed in religion.

 

44. Polityka to jedyna dziedzina w której można się staczać pod górę.

       Politics is the only sphere where you go tumbling up.

 

45. Dlaczego o sytuacjach do których nie dorośliśmy, mówimy że nas przerosły?

       Why are situations we haven't been lived up to referred to as surpassing us?

 

46. Człowiekiem przegranym ma prawo nazywać się ten kto przynajmniej podjął walkę.

       Only he that at the least takes up a fight has the right to be callled a loser.

 

47. Skoro czas to pieniądz to dlaczego pieniadze mamy tylko czasami?

       If time is money, why do we possess money only at times?

 

48. Kiedy wyrosną Tobie skrzydła u ramion i poczujesz, że jesteś Pegazem, to pamiętaj że zawsze znajdą się tacy, którzy zrobią Cię w konia.

       Remember that when you have a poir wings on your shoulders and feel like Pegasus, there will always be people who make a horse out of you.

 

49. Można zaczynać wciąż od nowa, ale nigdy nie od początku.

       You can start again and again but never from scratch.

 

50. Ludzie dzielą się na tych, którzy mają coś do zrobienia i na tych, którzy coś robią.

       People can be devided into those having someting to do and those doing someting.

 

51. Rozpamiętywanie czasu utraconego rodzi czas zmarnowany.

       Dwelling on lost time is a waste of time.

 

52. Śmierć jest poniekąd objawem szacunku dla czasu.

       Death, in a way, is a manifestation of a respect for time.

 

53. Wszystko ma swój czas najwcześniej później.

       Everything takes it's due course, later at the earliest!

 

54. Dla niektórych najwiekszą pokutą jest to, że muszą znosić siebie samych.

       The biggest penance to some is that they must put up whit themselves.

 

55. O człowieku najwięcej mówi to co przemilczał.

       That which is left unspoken speaks more.

 

56. Stanął na wysokości zadania- z klęczek.

       He rose to the occasion- from his knees!

 

57. Nasza prawda jest bardzo mała. Żeby spojrzeć jej prosto w oczy trzeba stać z opuszczoną głową.

     Our perception of truth can only be partial and to encounter it should foster humility!

 

 

58. Żyjemy w czasach w których największą wartością wewnętrzną człowieka, jest to co ostatnio zjadł   na obiad.

     We are living in the days in which the biggest inner volue of man is what he has just eaten for dinner!

 

59. A może czlowiek to pokuta dla stwórcy?

     Is mankind supposed to be the penance for the Creator?

 

60. Ostatanią deskę ratunku - sprzedam.

     The last resort is to sell!

 

61. Ludzie wolą rozcinać supły, nawet kiedy można je rozplątać.

     People tend to cut the knot even though it is easy to untie.

 

62. Są tacy, którzy robią wszystko, by nie robić nic.

     There are those who do their best in order to do nothing!

 

63. Czasem nie trzeba kłamać, by nie powiedzieć prawdy.

     Sometimes, you don't need to tell a lie to conceal the truth.

 

64. Często droga na najwyższe szczyty wiedzie przez cierniste doliny.

     The way to the highest peak is often achieved trough shady valleys.

 

65. Są miejsca do których nie sposób trafić bo można tam tylko zabładzić.

     There are places which are difficult to find, because you can only lose your way there.

 

66. Naturą czasu jest mijać, choćby wbrew własnej woli.

     The nature of time is to pass- even against its will!

 

67. Życie- parada paradoksu.

      Life is a paradoxical parade!

 

68. Coraz częściej mity tworzą fakty.

       More and often facts are created by myths!

 

69. Najpierw Bóg stworzył człowieka na własne podobieństwo. A gdy człowiek o tym zapomniał stworzył Boga na własne.

     At the very beginning God created man in His own image. When man forgot it, he created God in his own image!

 

70. Znacznie trudniej jest żyć w zgodzie z cudzym sumieniem niż z własnym.

     It's much more difficult to live in accordance with somebody else's conscience rather than with one's own!

 

71. Podróże bardziej kształtują niż kształcą.

     Travel shopes rather than educates.

 

72. Miłość wolności to nie wolność miłości.

     The love of freedom is not the freedom to love.

 

73. Nie mów mi jak mam żyć. Żyj tak jak mi mówisz.

     Don't tell me how to live; live as you tell me.

 

74. Dziecięca naiwność u mężczyzn to słabość która daje siłę.

     Childish naivety in a man is a weakness which gives strength.

 

75. Pozwól się oświecić lecz nie daj się oślepić.

     Let yourself be enlightened, but not blinded!

 

76. Najgorszą formą cierpienia jest bezradność.

     The worst form of suffering is helplessness.

 

77. Trzeba umieć odróżnić złudzenia od nadziei.

     You must distinguish between delusion and hope.

 

78. Nigdy nie zasługujesz na więcej niż dostajesz.

       You never deserve more than you actually gain.

 

79. Zazwyczaj mniemanie artystów o swojej wyjątkowości przewyższa ich talent.

     Generally, artists belief in their unigueness tends to overshadow their talent.

 

80. Kształcić należy się tak, by jak najmniej adoptować cudzych myśli.

     To get understanding means to adopt as fewer others ideas as possible.

 

81. Jedni stawiają pominiki, inni pytania, ja stawiam na swoim.

       Some raise monuments, others raise questions. I raise myself!

 

82. Skoro jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga to dlaczego jesteśmy tak niedoskonali.

     If we have been created in God's own image, Why are we so imperfect!

 

83. Nie każda droga prowadzi do celu i nie każdy cel warty jest drogi.

       Not every way leads to achieving the aim , and not every aim is worth the way.

 

84. Śmierć nie zwalnia z odpowiedzialności, a nadzieja ze śmierci.

       Death doesn't exempt you from responsiblity, and hope doesn't exempt you from death!

 

85. Każdy ma taką godność na jaką go stać.

       Everyone has dignity they can afford.

 

86. Miejsce czeka, choć czekanie nie przybliża miejsca.
       A place waits, although waiting doesn't make it move closer.

 

87. Nie ma rzeczy, które dają szczęście. To my musimy dać siebie szczęściu.

     There are no things to give us happines. It is us who should give ourselves up to happines.

 

88. Wolimy tęsknić za tym, co możemy miec na codzień.

       We prefer missing what we can have every day.

 

89. Za każdym razem znajdzie się błazen co rozśmieszy króla.

       There will always be a jester who makes a king lough.

 

90. Nie tyle miłość wymaga czasu co czas miłości.

     It's not love requires time but time that requires love.

 

91. Niczego w życiu nie rób szybciej niż musisz i wolniej niż możesz.

     Don't do anything faster tham you have to and slower than you can.

 

92. Komu się wydaje, że złapał szczęście za nogi musi uważać by go nie kopnęło.

     He that thinks he's caught happiness byits legs must be careful not to get kicked.

 

93. Ważne by w życiu dostrzec cel. Mniej ważne by go osiągnąć. Najważniejsze, by nigdy nie stracić go z oczu.

       It's important in life to see a gool. Less important is to achieve it. Most important is not to lose sight of it.

 

94. Coraz więcej ludzi ucieka przed tym za czym goni.

       More and more people escape from what they chase.

 

95. Coraz więcej ludzi nie może żyć bez tego co ich zabija.

       More and more people can't live without what kills them.

 

96. Można mieć wszystko co się chce, ale nie wszystko zrobić by to mieć.

       You can have everything you want, but you can't do everything to have it.

 

97. Czy można iść w tę samą stronę, lecz w innych kierunkach?

     Can you go the same way, but in different directions?

 

98. Doskonałość się nie gniewa.

       Perfection doesn't get angry.

 

99. Kto powiedział, że w życiu nie można mieć wszystkiefo skoro samo życie to już wszystko?

       Who said that in life you cannot have everything- it is life that is everything.

 

100. Życie wielu ludzi przypomina wydmuszkę. Z wierzchu pięknie malowane, a w środku puste.

       The lives of most people resembles a blown egg. Beautifully painted at the top, but empty inside!

 

101. Im mniej mówisz tym mniej kłamiesz.

       The less you speak, the less you lie!

 

102. Nie proś o długie życie, bądź tylko bardziej uważny.

         Don't ask for a long life, just be more careful!

 

103. Bądź efektywnym, a nie efektownym.

         Be effective, but don't be stunning!

 

104. Dostojnym, ale nie wyniosłym

         Mądrym, ale nie zarozumiałym

         Dobrym, ale nie pobłażliwym

         Wymagającym, ale nie tyranem

         Szczęśliwym, ale nie ogłupiałym

         Kochającym, ale nie kochliwym

         Prostym, ale nie prostakiem

         Stanowczym, ale nie upartym

         Ufnym, ale nie naiwnym

         Troskliwym, ale nie nachalnym

         Służebnym, ale nie służalczym

         Człowiekiem, ale ludzkim być!

    

         Dignified, but not haughty

         Wise, but not conceited

         Good, but not indulgent

         Demanding, but not tyrannical

         Satisfied, but not stupefied

         Loving, but not amorous

         Simple, but not boorish

         Resolute, but not stubborn

         Trusting, but not gullible

         Caring, but not pushy

         Helpful, but not servile

         Be human, but humane!

 

 105. Ludzie dzielą się na tych, którzy;

         - mało chcą, bo mało mogą.

         To są Ci pogodzeni.

          - mało mogą, bo mało chcą.

         To są Ci niewiedzący.

         - mało chcą, choć dużo mogą.

         To są Ci, którzy boją się ryzyka.

         - dużo chcą, choć mało mogą.

         To są Ci, którym wciąż się wydaje.

         - dużo chcą i dużo mogą.

         To są Ci nienasyceni.

         - I wreszcie na tych, którzy wiedzą czego chcą.

         To są Ci na których pracują pozostali.

 

         People are divided into thase

         - who want little, because they are capable of little:

        they are the ones who are reconciled;

       - who are capable of little, because they want little.

         who want little, althought they are capable of much:

       they are the ones who are afraid of taking risks;

       - who want much, although they are capable of little:

       they are the ones to whom it always seems something;

       - who want much and are capable of much:

       they are the ones who are insatiable;

       And at last those who know what they want:

       they are the ones who are supported by all the rest.

    

 

 

 
Spotkania autorskie kontakt: 535 382 156
 
Istnieje możliwość wysyłki płyt i tomików
z autografem autora.