Jak tu nie stronić od ironii
Gdy wciąż się uczę grać w tej sztuce
Gdzie bycie kimś przez własne dzieje
To mieć świadomość kim się nie jest!

Image


Wiersze Buszmana przywracają wiarę

w nośność metaforycznych form poezji,

w której wrażliwość na słowo

łączy się z oryginalnością metafory

i trafnością puenty.

Profesor Jerzy Bralczyk


Wiersze w których poezja przenika się
z filozofią i teologią, są tak dawne jak sama poezja.
Sięgają epoki kiedy filozofia i poezja stanowiły jedność,
stąd filozoficzny właśnie charakter twórczości Horacego,
a u nas Jana Kochanowskiego; współcześnie zaś
ks. Jana Twardowskiego i Krzysztofa Cezarego Buszmana.

Waldemar Smaszcz – polski filolog i badacz literatury przełomu XX i XXI wieku, krytyk literacki, tłumacz i eseista.

Zamówienie na tomik oraz CD z imienną dedykacją autora proszę składać na adres e-mail: 
krzysztof.cezary@buszman.com 
W sprawie chęci zorganizowania przez Państwa spotkania autorskiego prosimy o kontakt z Panią Dorotą Szuba pod nr. telefonu: 731-738-797 lub poprzez e-mail: impresariatartystyczny026@gmail.com